Terveiset vuoden 2020 syyskokouksesta 27.2.2021

Syyskokousta ei pandemian ja poikkeustilan vuoksi saatu järjestettyä normaalissa ajassa. Voimassa olevia rajoituksia noudattaen kokouspaikaksi valikoitui ulkoilmatila Pistas de Petanca-kenttä. Sinne mahtuivat kaikki halukkaat koronarajoituksia noudattaen.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouni Laurila ja sihteeriksi Marja Ketola

Käsiteltiin vuoden 2021 talousarvio. Todettiin, että pakolliset menot säilyvät lähes ennallaan mutta tulonlähteitä on vähän. Tiukka talouskuri on edessä. Jäsenmaksutulot ovat yhdistyksen talouden kannalta tällä hetkellä erittäin merkittävässä osassa.  

Käsiteltiin lisäksi toimintasuunnitemaa tälle vuodelle. Pandemiaa ei vielä ole voitettu ja se rajoittaa toimintaa.

Lopuksi kokous lähetti jäsenilleen hartaan/yhteisen toiveen jäsenmaksujen maksamisesta ajoissa. Maksaminen onnistuu nyt myös pankin kautta: tilinro ES20 2100 2678 9707 1023 7669  CaixaBank  

Uusi hallitus vuodelle 2021:

Puheenjohtaja Jouni Laurila
Varapuheenjohtaja Marja Ketola

Varsinaiset jäsenet: Tuire Forssell, Mary Henriksson ja Helena Kemppi
Varajäsenet: Anne Ahlgrén, Helene Falenius, Hannu Hyppönen